หน้าแรก
ความเป็นมา
โปรแกรมท่องเที่ยว
เทคนิคตกปลา
กระดานข่าว
งานทำบุญและปล่อยพันธุ์ปลา

ตกปลาน้ำจืดในฤดูร้อน

ภาพประทับใจที่ "แพน้ำโจน"

ถ้ำเสาหิน

ห้องภาพ
ติดต่อสำรองที่พัก
   การตกปลาน้ำจืดในฤดูร้อน

       จากต้นฤดูร้อนนี้เป็นช่วงที่ปลาน้ำจืด ตามธรรมชาติจะกินเบ็ดได้ดุดี ไปจนถึงฤดูฝนจัดๆ ในระยะนี้ก็จะแนะนำให้ตกปลาพวกปลาหน้าดินเป็นพวกปลาแขยงใบข้าว ที่กำลังคืบคลานเข้ารวมฝูงที่ใต้แพน้ำโจน เพราะตรงที่ตั้งของแพน้ำโจนเป็นจุดน้ำชน และกลายเป็นที่ชุมนุมของปลาหลากหลายชนิด ก่อนที่จะเข้าหาน้ำไหล โดยเฉพาะปลาแขยงใบข้าว ในรอบปีเราจะพบว่าในฤดูหน้าร้อนนี้จะพบตัวที่ตกได้มากๆ ด้วย

        เหยื่อที่ใช้ตกปลาแขยงใบข้าว ก็จะมีอยู่ 2 ชนิดคือ เหยื่อไส้เดือนและลูกกุ้งฝอย เหยื่อไส้เดือนที่ใช้ตกปลาแขยงข้าวได้ผลดีคือ พวกไส้เดือนแหวน หรือไส้เดือนดำ เพราะว่ามีกลิ่นคาวแรง ส่วนเหยื่อลูกกุ้งฝอย อาจเป็นกุ้งตายหรือเป็นก็ได้แต่ต้องสด

        ข้อแนะนำ ตัวเบ็ดหรือตะขอเบ็ดควรมีขนาดเบอร์ 6 หรือเบอร์ 7 ก็พอไม่โตเกินไป ทั่วไปตัวสายเบ็ดผูกกับสายชิ่งที่เป็นสายเอ็นเลยก็ได้ แต่ตรงที่แพน้ำโจนมีปลาปักเป้าคอยกัดสายเบ็ดขาด ควรมีสายรีดเดอร์ผูกตัวเบ็ดก่อนไว้ป้องกันปลาปักเป้ากัดสายเบ็ดขาดก็ดี แต่ควรใช้สายรีดเดอร์เล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการผูกเบ็ด

       การเกี่ยวเหยื่อ ถ้าเป็นไส้เดือนให้ใช้ไส้เดือนทั้งตัวไม่ต้องตัด ให้เกี่ยวเหยื่อไส้เดือนทางหัวใหญ่ของไส้เดือน ควรฝังคมเบ็ดเข้าด้านหัวใหญ่จนมิดตัวเบ็ดแล้วให้คมเบ็ดโผล่ออกข้างตัวไส้เดือน แล้วจึงหย่อนเหยื่อลงหน้าดิน ส่วนการเกี่ยวเหยื่อลูกกุ้งฝอย จะเป็นกุ้งตายหรือกุ้งเป็นทำแบบเดียวกันคือ ฝังคมเบ็ดเข้าทางของตัวกุ้งให้ตัวเบ็ดโค้งไปตามท้องกุ้งจนเต็มตัวเบ็ดแล้วให้คมเบ็ดโผล่ขึ้นมาใต้ท้อง ดัดตัวกุ้งให้เหยียดตรง แล้วแกะเปลือกตรงหัวกุ้งออกให้มันกุ้งโผล่ เพื่อให้ส่งกลิ่นคาวเป็นตัวล่อให้ปลากิน

         ปลาที่ต้องตกตามหน้าดินอีกตัวหนึ่งก็คือปลากระมัง ปลาตัวนี้เป็นปลาที่ตกได้ทั้งปีและเป็นปลาที่ชุกชุมอยู่บริเวณใต้แพน้ำโจน แต่ช่วงฤดูร้อนจะชุกชุมมากและจะอยู่รวมฝูงกันเป็นฝูงใหญ่จึงสามารถตกปลาตัวนี้ได้กันเยอะๆ และเหยื่อที่ใช้ตกปลากระมังก็ง่ายเป็นเหยื่อสูตรผสมใช้ขนมปัง รำข้าว และหัวเชื้อน้ำหอมนมแมว แต่ขนมปังควรเป็นขนมปังสดอย่างดี ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว

        ปลาล่าเหยื่อที่จะแนะนำให้สมาชิกตกปลาตกกันในฤดูร้อนนี้ก็จะมีอยู่  2 ชนิด คือปลากระสูบ และปลาชะโด พวกปลาล่าเหยื่อนี้จะแนะนำให้ใช้เหยื่อปลอมตกกัน ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป ปลากระสูบจะรวมฝูงกัน ส่วนใหญ่มักตกได้ง่ายและเยอะด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ปลากระสูบจะรวมฝูงใหญ่ๆ เป็นช่วงที่สมารถตกปลากระสูบได้มากๆ

         เหยื่อปลอมที่ใช้ตกปลากระสูบดีที่สุด ก็ต้องเหยื่อปลอมแบบที่เรียกว่าสปูน ก็เพราะแหล่งตกปลาทางทะเลสาบศรีนครินทร์ ส่วนใหญ่น้ำลึก การใช้เหยื่อสปูนจะจมลงเร็วและล่อให้ปลาฉวยเร็วกว่าเหยื่อพวกสปินเนอร์

          การตกปลาชะโด ช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่ปลาชะโดกำลังวางไข่ ออกลูกคอก บางคู่ก็กำลังเฝ้าไข่เพิ่งออกเป็นตัวเท่าปลายเข็ม บางคอกก็ออกตัวยังแดงๆ ขนาดเท่านิ้วก้อยมีพ่อ-แม่พาลูกออกหากินข้างตลิ่งตื่นๆ  คงประมาณเดือนพฤษภาคมปลายๆ ลูกเริ่มโตสามารถช่วยตัวเองได้ ก็สามารถตกได้แล้ว

           ส่วนการตกปลากลางคืนที่เรียกว่า Night Fishing ก็พอตกได้บ้างแล้ว แต่ลูกปลาเป็นที่ใช้เป็นเหยื่อยังไม่มี เป็นช่วงที่ลูกปลาเพิ่งออกตัวยังเล็กอยู่ ยังใช้ทำเป็นเหยื่อไม่ได้ คงราวเดือนพฤษภาคมตอนปลายเดือนคงมีเหยื่อลูกปลาตกได้

แพน้ำโจน 

 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท แพน้ำโจน จำกัด
 สำนักงาน :        โทรศัพท์   081-615-1657, 081-915-5102-4
                          แฟกซ์     02 591-0041
 อีเมล์  :paenamjone@hotmail.com, info@paenamjone.com